تکواره

تک درخت هایی که در کوه و دشت تنها مانده اند را تکواره گویند و حرفهایشان را با باد می گویند و اینجا حکم همان باد است...

به ظاهر همه چیز درست شده است.

روابط ترمیم شده است.

کار گرفته ام.

برنامه هایم مشخص است.

آدم های اضافی را حذف کرده ام.

کارهای اضافی را حذف کرده ام.

کلا اضافی ها را حذف کرده ام.

زندگی با سرعت معقولی پیش می رود.

نه تند و نه کند

اما

هنوز روزمره نیست

از اول سال تا کنون هیچ هفته ای مانند هفته پیشش نبوده

هر هفته جادو و عطیه خودش را داشته است.

گاهی خوب و گاهی بد

هنوز به این سبک زندگی عادت نکرده ام

این برای منی که سالها هفته ها و روزهایم مثل هم بوده نامانوس است.

می دانم سبک زندگیم عوض شده و حتی اگر کارهایم به روال سابق برگشته نباید انتظار داشته باشم زندگیم به روال سابق برگردد.

باید این سبک را بشناسم و به آن عادت کنم تا بهتر از آن بهره بگیرم.

خودم هم عوض شده ام.

راستش هنوز سردرگمم.

فرصتی نیاز دارم تا برنامه های زندگی را بچینم و مرتب کنم اما این هفته های اشفته مجال مناسبی نبودند.

حال در روزهای پایانی اولین فصل سال قبل از فرارسیدن رمضان باید این کار را به سامان برسانم اگر خدا بخواهد.

نوشته شده در ۱۳٩۳/۳/٥ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ توسط نظرات () |

Design By : Night Melody