تکواره

تک درخت هایی که در کوه و دشت تنها مانده اند را تکواره گویند و حرفهایشان را با باد می گویند و اینجا حکم همان باد است...

تیر 94
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
14 پست
آذر 92
27 پست
آبان 92
16 پست