صداقت

باید با خودم صادق باشم ولا غیر

هیچ چیز غیر از این نمی تواند بهم کمک کند

متوجه شدم برای اینکه دردم را کم کنم به خودم دروغ می گویم و وقایع را تحریف می کنم و این خوب نیست 

باید صادق باشم و سعی کنم همه چیز را انچنان که بود به خاطر بیاورم

احساساتم را

تا بتوانم واقعیت ها را ورای کاتالیزور احساساتم ببینم

/ 1 نظر / 14 بازدید
ماهی سرخ کوچولو

اینکه بتوانی همه چیز را همان طور که بود بیان کنی خیلی خوب است. من که هرگز این جرئت را پیدا نکردم. اینجا هم اولین جایی است که دارم میگویم همه چیز را آنطور که بود نتوانستم بگویم!