فعلا برای اینکه توالی جلسات مشاوره حفظ بشود مجبورم یک سری تحلیل ها را بنویسم ولی چون جایی امنتر از وبلاگ برای ذخیره اش ندارم باید رمز بگذارم تا بعد سر فرصت بایگانیشان کنم،

/ 1 نظر / 3 بازدید
نینا

منم چون دختر خوبیم پس صبر میکنم تا خودت خوب شدی و محرم دونستی