عایق

نمی تونانم بگویم اوضاع بهتر شده یا بدتر ، چون نمی فهمم ، گاه شاید مشکلات روحی هم مثل سوختگی درجه سه باشد و از یک مرحله ای به بعد دیگر تو چیزی را حس نکنی ، یادم باشد این را بپرسم! دلم کمتر تنگ می شود، بماند که خبرهای کمتری هم از انسو می رسد،، می دانم هنوز در دلم غوغاست ولی انگاردورش لایه ای پشم شیشه کشیده شده که عایق است و از ان غوغا در ظاهر خبری نیست. ولی همین که می توانم دوباره بخندم و دوباره افکارنشاط اور داشته باشم و دوباره به ساختن فکر کنم به نظرم مثبت می آید.

/ 0 نظر / 18 بازدید