حرف اول

چند سالی مانده تا 40 سالگی...

مسیری که رفته ام پست و بلند کم نداشت...

نمی خواهم با اشتباهات و الگوهای غلط رفتاری نهادینه شده در ناخوداگاهم قدم به وادی 40 بگذارم...

اگر به آن برسم...

/ 2 نظر / 15 بازدید
نفس

به رسم عادت همیشگی انگشت هایم را جلو آوردم و شمردم ... برای من 4 سال دیگر مانده ... شاید این 6 سال 30 سالگی نقطه عطف زندگیم بوده...یک جدایی .یک عشق طلایی و دردناک که هنوز معلق و بلاتکلیف است و تغییرات اساسی در فکر .مذهب و نگرش به خدا .انسانها و هستی...دلم می خواهد در این 4 سال باقی مانده با خودم مهربانتر و صبور تر باشم و دست از خودآزاری های درونی بردارم و خودم را بیشتر و بهتر باور کنم...

مریم

خیلی دید خوبی داری که می خوای قبل از چهل سالگی یه تغیراتی بدی. و یه جورایی ددلاین واسه خودت گذاشتی