تعطیلات

برای سه روز تعطیلی پیش رو بیشتر از سه انتخاب دارم:

1- خونه بمونم و ولو بشم زیر پتو فیلم ببینم.

2- برم لواسان خانه دایی جان ولو بشم زیر پتو و فیلم ببینم.

3- برم شمال پیش مامانم ولو بشم زیر پتو و فیلم ببینم.

4- برم شمال پیش دوستام هی ادم های مختلف را ببینم.

به جز مورد آخر بقیه اش خیلی باهم فرق نمی کند.

پس شاید مخلوطی از مورد یک و دو را اجرا کنم.

پ.ن: کلی کارهای عقب مانده است که روی هم تلنبار شده اما حوصله انجام هیچ کدامشان را ندارم.

از تمیز کردن انباری تا مرتب کردن ارشیو  voice

نقاشی های نصفه نیمه و کتاب های نخونده ...

/ 1 نظر / 4 بازدید
سمیه-تهران نوشت

از تعیلات استفاده کن و فیلم ببین و بخواب من که کلی کار دارم باید انجام بدم