قدمی به بلندی یک عمر

درد کمرم برگشته است و می دانم به خاطر بار غمی است که دوباره بر دوش می کشم. جمعه شاید یرای اولین بار در زندگیم شجاعت ابراز احساسات را تجربه کردم و راز دلم را به مردی که دوستش دارم گفتم . نتیجه اش را نمی دانم ولی برایم شجاعت گفتنش مهم بود و اینکه می دانم این کمر درد ناشی از سرزنش و انتقادی است که ناخوداگاهم نسبت به این عمل دارد.به هرحال قدم بزرگی است برای منی که حتی از بیان احساساتم برای خودم سرباز می زنم. جمعه من یک قدم بزرگتر شدم.

/ 3 نظر / 17 بازدید

[گل][ماچ] از بس نمیگیم از زنانگیمونم کم میشه

سمیه

عالیییی. مگه بیان احساسات فقط حق مرداست. حالا نتیحه ش هر چی باشه. مهم اینه که جرات این کارو به خودت دادی.

نفس

ترنم جان .عزیزم ..یکجایی باید بی خیال همه ترس ها و سرزنش های درونی شد و حرف زد و به احساسات اجازه بیان و نفس کشیدن بدهیم ...مهم نتیجه اش نیست .مهم شجاعت بیان آن و رها شدن از فشار خرد کننده احساسات درونی است .مطمئنا بعد این احساس قضاوت درونی سبکبالی خاصی حس می کنی .شجاعت بیان خویشتن خویش بی خیال همه ترس ها و قضاوت ها قدم بزرگ و موثری برای زندگیت است...