وضعیت اخر

وقتی 20سال پیش کتاب وضعیت آخر را خواندم متوجه شدم در وضعیت (من خوب نیستم تو خوب هستی) قرار دارم.

اما در دوران بعد از سی سالگی به وضعیت (من خوب نیستم و شما خوب نیستید) انتقال پیدا کردم.

خودم فکر می کردم بدتر شده اما دیروز خانم مشاور گفت که این خودش کلی پیشرفت است.

البته من از دیدگاه هابزی متاثر از این مرحله می ترسم اما امیدوارم وضع بهتر شود و به مرحله من خوب هستم و شما هم خوب هستید برسم.

/ 1 نظر / 15 بازدید
نینا (از هر دری سخنی)

پیشرفتی بوده ها