صفر

حساس شده ام و نازک...

به کوچکترین تلنگری می شکنم و فرو می پاشم.

تاب هیچ ضدیتی را ندارم و با کوچکترین برخوردی دلم می گیرد و بهم بر می خورد و واکنش نشان می دهم.

بعد دلم می خواهد فرار کنم و از همه کس و همه چیز دور شوم.

 احساس می کنم توان مقابله ام به صفر رسیده است.

/ 2 نظر / 3 بازدید
درخت زندگی

خوبه که از دلت هر چی میگذره ، مینویسی اما مهربون ، مراقب پژواک نوشتارت باش . و بگذار بگم که برات دلواپسم هر چند خوبه که از دلت هر چی میگذره ، مینویسی ..

نفس

گاه احساس می کنم همه این حالت ها طبیعی است اما چون ما به آنها فرصت و مجال بروز و بیان نداده ایم این قدر برایمان سنگین و ثقیل است...نه!