دلتنگی های شبانه

توی گرگ و میش سحرگاه با صدای بلبل ها و گنجشک ها غرق لذت می شوم، عصرها هنگام پیاده روی مست عطر گلهای رز و یاس های امین الدوله می شوم و رنگ و بوی میوه های بهاری مشامم را می نوازد، اما در سکوت شبانگاهی دلم برای سرمای زمستان وخزیدن زیر پتو کنار شوفاژ و تماشای دانه های برف از پشت پنجره تنگ می شود، شب های دلم هنوز زمستانی است.

/ 1 نظر / 17 بازدید
عسل فومنی

زندگی یک موهبت است: خاکی است که گل های سرخ عشق در آن شکوفا می شوند. اوشو