دستاوردهای مشاوره

مشاوره امروز دستاوردهای خوبی داشت.

یکی از مهمترین نکاتش این بود که من دنبال تایید بیرونی هستم .

دوم اینکه در روابط عاطفیم خودخواهانه رفتار می کنم و انتظار دارم کسی که دوستش دارم بی توجه به بقیه ادم های اطرافش مرا انتخاب کند ولی خودم در عشق ملاحظاتی دارم که موجب می شود فاصله را با طرف مقابل رعایت کنم.

سوم اینکه من الگوی رفتاری اشتباه ارتباطی با مادرم را در روابط عاطفیم پیاده می کنم.

چون در رابطه با مادرم شکست خورده ام بنابراین انتخاب هایم نیز در این سمت و سو است.

/ 3 نظر / 5 بازدید
درخت زندگی

این آتش را سمندری می باید ..

سمیه-تهران نوشت

دونستن و آگاه شدن به این مسائل خیلی خوبه اما به شرط اینکه بهت راه حل هم ارائه بده یا نه راه حل هم نه یه راهکار یا یه کلید

ایران

من فرزند اول بودم. و من هم در رابطه با مادرم شکست سختی خوردم و هنوز هم دائما با هم درگیر هستیم. و یکی از دلایل اصلی عدم توفیق خودم رو در ازدواج مربوط به همین مسئله می دونم. البته من یک بار از مشاوری شنیدم کسانی که مثل من در دل به فردی عشق می ورزند که نسبت بهشون احساس خاصی نداره، دچار کمبود محبت بودند. اون موقع خیلی خیلی بهم برخورد و شدیدا اینو رد کردم , و دیگه پیشش نرفتم، اما الان حس می کنم پر بیراه هم بهم نگفته. نمیدونم.