پایان کار

تا اخر ماه قراردادم با شرکت تمام می شود، امرىز هم اعلام کردند که تصمیم ندارند تمدیدش کنند، نمی دانم خوشحال شدم یا ناراحت، بیشتر نگران مشکلات مالیش هستم وگرنه این اواخر کارهیچ جور پیش نمی رفت وبیشتر اتلاف وقت وانرژی بود برای من، الان هم البته دو تا کار پروژه ای در دست دارم ولی عادت کرده ام به حقوق ثابت اخر ماه انگار، به هر حال هنوز گرمم و نمی دانم چه واکنشی نشان خواهم داد.خوب شد که امروز گفتند اگر یکی دو روز این ور ان ور تر بود خیلی بهم می ریختم، اما امروز حالم خوش بود، انگار یکشنبه ها روزهای شوک است در هفته های اخیر! تمام امیدم به سفر اول ماه اینده است ، نمی دانم چه خواهد شد ولی مطمئنم تغییراتی بنیادی رخ خواهد داد و حتی اگر زمان ببرد نتیجه اش را خواهم دید.

/ 2 نظر / 18 بازدید
نینا

شاید سخت باشه ولی با کمی صرفه جویی میشه تا جند وقتی سپری کردواینکه دستت هم خالی نمیشه با پروژه هایی که داری

نفس

ترنم جان..چه تشابه عجیب و تلخی ..خبر عدم تمدید قراردادم به گوش من هم رسید.اما خسته تر از آن بودم که واکنشی جز سکوت انجام دهم.با این تفاوت که آخر ماه در گیر اثاث کشی و کلی مسئله های ریز و درشت هستم...گاه احساس می کنم چقدر بیراهه آمده ام و چیز هایی که برایم خواستنی و هدف بوده گاه چقدر پوچ و مضحک است...