سرما

این روزها اینقدر احساس بی پناهی و تنهایی می کنم که توی هر نگاهی دنبال یک رد محبت می گردم، یکپارچه کودکی شده ام محتاج مهر، حتی دروغین، و صد البته که نگاه ها خالی است. و کلام ها سرد. و چه ناامید کننده است این شرایط...امیدوارم گذرا باشد و گرنه سرنوشتی چون هانسل و گرتل خواهم داشت.

/ 1 نظر / 17 بازدید
شی ولف

آغوش های موقتی ، شاید؟