تصمیم کبری

در طول ماه های سال جاری خیلی از سلخت إرهابی زندگیم بهم ریخت، برنامه ها و هدف هایم همه از بین وبن از بین رفت ومن ما ندم و یک مسیر مبهم و مه الود، حالا وقتش است که سبک زندگیم را عوض کنم و بقیه معادلات را هم خودم ًبهم بریم، أولین قدم هم این است که از هم خانه أی گرامی بخواهم زودت فکر جا بأشد و برود، سخت است ولی چاره أی نیست، امروز باهاش صحبت می کنم

/ 1 نظر / 11 بازدید
محمد

سلام تصمیم کبری......... چه تصمیم سختی...........