دورباطل

پاداروکس عجیبی است.

به این نتیجه رسیده ام که وقتی هیچ کس هوای من را ندارد پس باید خودم هوای خودم را داشته باشم . و در شرایط فعلی یعنی گور بابای بقیه ای که فقط سرویس می خواهند و روی خوش...

بعد این یعنی ادم ها رم می کنند و من می مانم و خودم.

پس دور باطلی است این جریان

/ 3 نظر / 10 بازدید
ماهی سرخ کوچولو

پس انگار من خیلی زودتر به این نتیجه رسیده ام! شاید هم اطرافیانم به این نتیجه گیری زودهنگام من کمک کرده اند!

مارال

کار درستیه من خیلی وقته به این نتیجه رسیدم.

نفس

تمام منطقم را گذاشتم حول همین محور مراقبت از خود ...شاید به جبران خسارت همه سالهای عبث و مضحکی که دایه دیگران بودم و دشمن خود...علیرغم تمام مسائل راضی تر و آرام تر هستم و خودم را از سیکل معیوب کاسه داغ تر از آش بودن بیرون کشیده ام...اما چه کنم که انسانم با وابستگی هایی غیر قابل انکار...