حلوای نذری

عمه جان به اندازه یک کف دست حلوا أورده که نیت کن و بخور اگر حاجت گرفتی سال دیگر عاشورا بپز،،،، مهربانیش عجیب به دلم نشست، اما چه نیتی؟عشق را طلب کنم ىا ازدواج برای رسیدن به تعادل روحی؟وصال معشوق روی برتافته را بخواهم یا کار و پیشه، می دانم صلاح مرا او بهتر می داند اما دل من چرا اینچنین سرگردان است؟

/ 2 نظر / 6 بازدید
سرمه

ایشالا ک نیتتون براورده میشه.

محمد

من به این نذر و نذورات اعتقادی ندارم بنظرم آدم باید خودش دست بکار بشه 20 سال ژیش رفتم زیارت مشهد عهد کردم اگه ازدواج کنم بازنم برمی گردم ولی این اتفاق نیفتاد و منم دیگه مشهد نرفتم که نرفتم ... خودم باید کاری می کردم که نکردم اینو به شما میگم