روزشمار

صبح با دقت و وسواس عجیب لباس هایم را انتخاب می کنم.

اونقدر مته به خشخاش می گذارم که خودم هم متعجب می شوم.

چند وقت است که اینگونه نبودم چه خبر است مگر؟

بعد یادم میفتد که امروز روز مشاوره است.

خنده ام می گیرد.

چقدر این یک ساعت به من انگیزه می دهد.

امروز دهمین جلسه است.

ده جلسه 

برای خودم هم قابل باور نیست.

4ماه گذشت از پایان بحران و شروع پایان من

در حقیقت 7ماه گذشت از شروع تمام بحران

و واقعیترش یک سال و 9ماه از زمانی که بین دو راه انتخاب قرار گرفتم.

و در کل دقیقا 5 سال از  زمانی که همه چیز شروع شد.

/ 3 نظر / 8 بازدید
نینا

همه چیز درست میشه. خوبه تو لباس متنوع بپوشی.تو روحیه خیلی تاثیر گذاره

ماهی سرخ کوچولو

[لبخند] پنج ســــال.. 7 ماهی که هر روزش به اندازه یک سال میگذرد؛ روزهای بعد از شروع بحران..

نینا

نه خونه نیستی ولی باید بزنم پس کلت بیارمت بشونمت خونه یه مهمونی بگیر تو خونت چند دست لباس براش کنار بذار بپوش[زبان]