سراب

گفت دوست داشتنش انگاره بود ، سراب بود ، و من به این فکر می کردم که تو این بیابان چقدر اون سراب بهم انگیزه می داد و نرسیدنش چقدر از پا انداختم،

/ 2 نظر / 14 بازدید
نینا

لجم میگیره از سراب.